Českobratrská církev evangelická v Chocni
Kostel v Chocni