Českobratrská církev evangelická v Chocni
Kostel v Chocni
Noc kostelů

otevřeno bude od 18.00 do 22.00 hodin

Kostel:

18.00 hodin - otevření

18.15 hodin - O historii a současnosti sboru

18.30 hodin - Koncert

zazní: Žalmy v podání Miloslava Feltla (kontrabas a zpěv)
a varhany rozezní Kateřina Žáková

po koncertě budete moci naslouchat slovům Bible


Blahoslavův sál:

18.00 hodin - otevření

možnost rozhovorů

informace o historii a současnosti sboru

malá výstavka k 400.výročí vydání Kralické Bible