Českobratrská církev evangelická v Chocni
Kostel v Chocni
Noc kostelů

otevřeno bude od 18.00 do 22.00 hodin

Kostel:

18.00 hodin - hraný příběh o Jonášovi (děti z Římskokatolické farnosti)

18.15 hodin - několik slov o kostele (pro děti i dospělé)

18.30 - 19:30 hodin - interaktivní hra pro děti – Putování s Jonášem (bude možné se zapojit průběžně, děti v několika zastaveních budou plnit rozličné úkoly)

po ukončení hry budete moci naslouchat slovům Bible (kdo bude mít zájem, může se do čtení sám zapojit)


Blahoslavův sál:

18.00 hodin - otevření

možnost rozhovorů

informace o historii a současnosti sboru