Českobratrská církev evangelická v Chocni
Kostel v Chocni
Odkazy

Církev:
Evangelická teologická fakulta UK
Synodní rada Českobratrské církve evangelické
Sbor v Brandýse n.O.
Evangnet - rozcestník evangelických sborů
Česká křes»anská akademie
OIKOYMENH
Nakladatelství CDK - Centrum pro studium demokracie a kultury
Nakladatelství Kalich
Nakladatelství EMAN
Getsemany - křes»anský časopis
Christnet - vyhledávač křes»anských stránek na internetu
Coena - Evangelická liturgická iniciativa
PRAVOSLAVI - hlavní český pravoslavný rozcestník
Orthodoxia - stránka o Pravoslaví
Catharina - portál pro theologii, religionistiku a filosofii

Kultura:
iLiteratura - o literatuře v celém světě i doma
Kulturní týdeník A2
Souvislosti - revue pro literaturu a kulturu
Scéna - server nejen o divadle
Buchty a loutky - praľské loutkové divadlo
Dno - divadlo z Hradce Králové
MusicaBona - classical music shop
Penelope - ručně tkané oděvy